Touch of Dutch

Stichting Touch of Dutch verstevigt de Nederlands-Amerikaanse band door middel van Basketball

Touch of Dutch

Net als in de VS willen we business en basketbal dichterbij elkaar brengen.  Het Nederlandse basketbal kan zeker een boost gebruiken! Touch of Dutch wil:

  1. ambitieuze Nederlandse bedrijven betrekken bij deze mooie sport;

  2. waardevolle contacten leggen met personen en organisaties in de VS die trots zijn op hun Nederlandse roots;

  3. door uitwisselingen en andere activiteiten gaan we het niveau van het Nederlandse basketbal naar een hoger niveau brengen.

Historische banden Nederland en VS
Van de Amerikaanse bevolking heeft 2% Nederlandse roots. De historische banden tussen Nederland en de VS zijn sterk en dateren al van voor de vestiging van de VS als onafhankelijke staat. In 1782 was de latere president van de VS John Adams de eerste gezant/ambassadeur in Nederland. De economische banden die toen zijn ontwikkeld, zijn nog steeds erg sterk. Nederland is de derde buitenlandse investeerder in de VS ($ 265 miljard in 2014) en andersom is de VS de grootste buitenlandse investeerder in ons land ($ 645 miljard in 2014). Nederland is de negende afzetmarkt voor de VS. Voor veel Nederlandse bedrijven is de VS een belangrijke markt en ook veel bedrijven hebben een één of meer vestigingen in de VS.
Niet alleen zijn de historische banden nog herkenbaar in New York City, maar ook aan de vele Amerikaanse plaatsen met een Nederlandse naam (en de nog herkenbare protestantse geloofsgemeenschappen). Van de presidenten van de VS zijn er drie met een Nederlandse herkomst, te weten Martin van Buren, Theodore Roosevelt en Franklin D. Roosevelt.

Trots op Nederlandse roots
We kunnen trots zijn op de bijzondere en historische band tussen Nederland en de VS. Touch of Dutch wil stimuleren dat deze bijzondere band verder wordt versterkt, met name door contacten te leggen tussen Nederland en Amerikaanse burgers en organisaties die zich nog steeds verbonden voelen met Nederland. Zowel Nederland als de VS kan voordeel hebben bij het versterken van deze banden op bijvoorbeeld sportief, economisch, cultureel, politiek en religieus gebied. Voor ruim 6 miljoen Amerikanen geldt dat er mogelijkheden zijn om meer te leren van het land waar hun voorouders vandaan komen.
Touch of Dutch wil dit bevorderen door het organiseren van activiteiten en uitwisselingen op diverse maatschappelijke terreinen.

Sportief starten met Touch of Dutch
Basketbal is een sport die velen tot de verbeelding spreekt. De droom van elke basketballer met talent is het spelen in de NBA-competitie. Nederlanders als Rik Smits en Francisco Elson zijn goede voorbeelden van die droom. Zij hebben op het hoogste niveau gespeeld. Het basketbal in Nederland kan een sterke impuls gebruiken. Touch of Dutch wil dit bevorderen door het organiseren van uitwisselingen, workshops en clinics met Amerikaanse spelers die een bijzondere band met Nederland hebben.
Voor Nederlandse bedrijven die al actief zijn of actief willen worden in de VS een mooie gelegenheid om via deze immens populaire sport extra aandacht op zich te vestigen.